SİVGİAD

Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği

 

Sivgiad;  İstanbul’da 1,5 milyon civarında Sivaslının yaşadığı bir metropolde Dünyanın genelde kabul ettiği güç birliği hedefini öncelikle ekonomik alanlar başta olmak üzere Sivaslılar ekseninde aktif şekilde hayata geçirmek mantığı ile yola çıkmıştır.

İstanbul’da SSİAD (SİVASLI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ) adı altında bir derneğimiz yaklaşık 20 yıldır hizmet vermektedir. Fakat bu derneğimiz 140 civarında bir üye ile daha çok üst seviye esnafa hitap ettiği için orta ölçekli arkadaşlarımız bu oluşumun içinde yer alamamışlardır. Bu düşünce doğrultusunda uzun süredir yapılan istişareler sonucu bu derneğimiz ile de uyumlu çalışacak ve orta ve yine üst sınıfta yer alan sanayici arkadaşlarımızın yer alacağı Sivaslı girişimci iş adamları derneğimizin kuruluşu 2014 Haziran ayında içerisinde resmen tamamlanmıştır.

Derneğin hedefleri arasında :
Bir Yüksek okul kurmak, burslar vermek, üniversiteler ile işbirliği yapmak
Kurmuş olduğu arge biriminin bilgileri ışığında katılımcı üyeleri ile katma değeri yüksek ortak ticari projeleri hayata geçirmek.
Yurt içi ve yurt dışı ticaret ile ilgili üyelerinin bilgilendirilmesini sağlarken bu yönde fuarlar hazırlamak.
Genç ve kadın girişimcileri cesaretlendirici destekler vererek ticarete kazandırmak.
yakın bir tarihte toplam 1000 üyeye ulaşarak ülke genelinde ve yurt dışındaki diğer iş adamları grupları ile ortak projeler geliştirerek ülke ekonomisinin mevcut gelişimine katkıda bulunmak.

     Kurucu ve Onursal Başkan
  Murat Açıl (Bir Dönem İmranlı Sanayici Ve İş Adamları Dernek Başkanı)
Süleyman Dönmez
(Genel Başkan)
(ZASİAD’ın Kurucularından Olup İki Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği) yapmıştır)
Back to top